BAKGRUND

ScanConect är för Dig som är intresserad av att upprätta någon form av affärskontakt inom Spanien / Sydamerika.

Du är välkommen att använda våra tjänster både som företagare eller privatperson.

Det finns en uttalad språkbarriär mellan Skandinavien och Spanien / Sydamerika. i Skandinavien används genomgående engelska i affärskontakter med omvärlden, medan man i Spanien och Sydamerika, förutom Brasilien, nästan uteslutande begränsar sig till spanskan som är det gemensamma språket. Man beräknar att över 570 miljoner talar spanska i världen.

Kontakter tas därför nästan aldrig och många möjligheter blir aldrig prövade.

     VÅRA TJÄNSTER

  • ScanConect söker den kund / leverantör eller samarbetspartner du önskar, upprättar kontakter, bistår vid förhandlingar och ser till att avtal, om möjligt, ingås.

  • ScanConect utför också direkta köp- eller försäljningsuppdrag av enskilda objekt.

  • ScanConect söker kontakter vare sig det gäller en enstaka affär eller att etablera ett långsiktigt affärssamarbete.

  • ScanConect hjälper också till med att finna de bästa alternativen för transport, försäkring, juridisk expertis* etc.                                                                                                                                                                       

Eftersom det är oerhört viktigt att redan från början hamna i rätta händer när det gäller att etablera företag och sedan fungera enligt gällande lagar och förordningar, sätter vi våra kunder i kontakt med enbart väletablerade och seriösa företag inom detta komplicerade område.

Mot bakgrund av de stora problem som orsakats av COVID 19 -pandemin under de senaste åren samt av Rysslands attack på Ukraina, finns det nu än större anledning att söka nya affärskontakter inom EU och i Sydamerika.

Efter mer än två årtionden av förhandlingar. finns förslag om handelsavtal mellan EU och det sydamerikanska handelsblocket MERCOSUR – Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela. Frankrike och Tyskland håller tillbaka slutförandet av avtalet mot bakgrund av bl.a. den skogsskövling som pågår. Pådrivande är framförallt Spanien som vill begränsa Kinas inflytande i Sydamerika. Förhandlingar pågår...