KÖPA / SÄLJA

ScanConect publicerar ( enligt avtal ) i www.scanconect.com under MERCADO PRIVADO ( Privatmarknad ) med presentation på spanska, det objekt eller objektgrupp som Du önskar sälja.

ScanConect utför också AKTIV KUNDSÖKNING inom det geografiska område som avtalats.

ScanConect bistår i alla kontakter mellan säljare och köpare.

ScanConect ombesörjer kontakter med bank, försäkringsbolag, transportföretag, advokat etc för upprättande av nödvändiga dokument.

Kostnaden för detta är en engångsavgift av 90€ samt provision enligt avtal och innebär exponering av objektet / ärendet under 12 månader eller tills Du önskar avbryta. Din identitet som säljare avslöjas endast för köparen.

I det fall som Du inte vill avslöja din identitet för köparen kan ScanConect träda in som mellanhand. Detta medför extra kostnader.

Fastigheter, fordon, antikviteter, konst, smycken kan vara exempel på denna typ av försäljning

DEMO

DEMO

Här ser du exempel på hur Du kan visa med BILD / VIDEO / LÄNK;  vad Du vill sälja / köpa eller söka. Du kan naturligtvis också välja att enbart lägga in TEXT.

Klicka här !