SAMARBETA MED OSS

ScanConect samarbetar både med företag och privatpersoner inom flera olika områden. Några exempel på detta är transport, fastighets- och försäkringsmäkleri, juridisk rådgivning och bokföring.

  • Som  samarbetspartner, vare sig det är privat eller som företag, blir du eller företaget, företrädesvis den / det som vi anlitar eller rekommenderar till våra kunder inom ditt / ert speciella verksamhetsområde.

Informationen avseende verksamheten; text, bilder eller länk till egen hemsida, kommer att återfinnas i www.scanconect.com i presentationen av det land ( Danmark, Norge eller Sverige ) där verksamheten bedrivs under rubriken COLABORADORES  ( SAMARBETSPARTNERS ). Vi översätter.

  • Du är också välkommen som privatperson att lägga in kommentarer, upplysningar etc. Det kan vara information av professionell natur avseende handel och industri. Det kan också vara mer allmängiltiga företeelser som du känner skulle kunna vara av intresse för vår spanska / sydamerikanska sida www.scanconect.com ( vi översätter )  eller för den svenska sidan www.scanconect.se .

Denna typ av bidrag återfinns i informationsdelen för respektive land under TIPS & KOMMENTARER / COMENTARIOS.

ScanConect förbehåller sig rätten att välja vilka bidrag som publiceras för att undvika ovidkommande kommentarer eller upprepad information. Vi tar alltid kontakt med upphovsmannen innan publicering sker.

KONTAKTA OSS VIA info@scanconect.se