VETA MERA

ScanConect underlättar även för privatpersoner att upprätta affärskontakter mellan de Skandinaviska länderna och Spanien / Sydamerika

Eftersom det finns en språkbarriär som ytterst sällan överskrids mellan de spansktalande länderna och Skandinavien, blir väldigt få kontakter etablerade. Språksvårigheterna blir helt enkelt för stora och det som skulle kunna leda till intressanta och givande kontakter blir aldrig av.

ScanConect erbjuder nu en möjlighet att etablera kontakter och sälja eller köpa varor / tjänster där vi bistår med översättning av dokument etc.

  • ScanConect ger kontakt med den latinska marknaden med ca. 250.000.000 innevånare i Spanien och Sydamerika.
  • ScanConect sätter inga gränser, men fysiska objekt bör vara av ett visst värde i förhållande till vikt / storlek för att transportkostnaderna inte ska slå ut alltför mycket.
  • ScanConect ombesörjer kontakter med lämplig bank, mäklare, advokat, revisor, försäkringsbolag, transportföretag, etc. för att affären ska kunna genomföras på bästa och säkraste sätt.
  • ScanConect ger också råd om hur betalning kan säkras. Betalningar sker som regel direkt mellan köpare och säljare om ej annat avtalas.

Allt börjar med att Du tar kontakt med oss och beskriver vad Du söker eller vill sälja.

Eftersom alla uppdrag vi får är unika, utformas alla avtal olika. Tillsammans diskuterar vi oss fram till ett upplägg som båda parter kan vara nöjda med.

Använd gärna kontaktformuläret under KONTAKT / PRIVAT MARKNAD eller sänd mejl till info@scanconect.se

banner5